Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Διοικητικό Συμβούλιο

Το  Δ.Σ.  της Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.

Πρόεδρος Βλασόπουλος Π.Γεώργιος Αθήνα
Αντιπρόεδρος Καραχάλιος Χρήστος
Κεντρική Ελλάδα
Γεν. Γραμματέας Μαμμωνάς Παύλος
Αθήνα
Αν. Γ. Γραμματέας Συμεωνίδης Θωμάς
Πελ/σο & Δυτ. Στ. Ελλάδα
Ταμίας Εξερζές Διονύσιος
Αθήνα
Αν. Ταμίας Ράτσικας Παναγιώτης
Βορειοδυτική Ελλάδα
Μέλη: Κόκαλας Θωμάς
Αθήνα
Κολλάτος Μιλτιάδης
Κεντρική Ελλάδα
Μπουρδανιώτης Πέτρος
Αθήνα
Χαβάκης Κων/νος
Αθήνα
Παπαχρήστος Γιώργος
Κεντρική Ελλάδα
Γρηγόρης Ιωάννης
Αθήνα
Παναγόπουλος Κων/νος Αθήνα
Χασιώτης Χρήστος
Αθήνα
Αγαπητός Ιωάννης
Αθήνα