Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Επιστολή προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ"

Σχετικά με την  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033 Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» ΦΕΚ  Β΄ 5229  26 Νοεμβρίου 2020 το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, αιτούμεθα  με την παρούσα επιστολή  και  παρακαλούμε όπως μας    διευκρινίσετε σχετικά  με τον τομέα επιλέξιμων δαπανών   με την αίτηση τύπου Β΄ η οποία αφορά παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους  χώρους  πολυκατοικιών στο κεφάλαιο 3  «Ενεργειακός στόχος και επιλέξιμες  παρεμβάσεις » και ειδικότερα στη παράγραφο  3.3  «περιγραφή επιλέξιμων δαπανών » και συγκεκριμένα στην παράγραφο  5.5  η οποία αναφέρεται στην « Αναβάθμιση   και πιστοποίηση ανελκυστήρα »  σελ.  57784.

Διαβάστε την επιστολή

Οριστικά αποτελέσματα 5047774

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(για τη θέση του Υπεύθυνου Πράξης):

  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού

κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"»

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047774

  ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

 5047774_Αναρτηση_Οριστικών_Αποτελεσματων_ΠΟΒΕΣΑ.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Οριστικά αποτελέσματα 5035174

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035174

 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

 5035174_Αναρτηση_Οριστικών_Αποτελεσματων_ΠΟΒΕΣΑ.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Προσωρινά αποτελέσματα 5047774

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(για τη θέση του Υπεύθυνου Πράξης):

  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού

κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"»

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047774

  ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

 Προσωρινός_Πίνακας_Κατάταξης__Βαθμολογίας_ΠΟΒΕΣΑ-5047774.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Προσωρινά αποτελέσματα 5035174

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035174

 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Προσωρινός_Πίνακας_Κατάταξης__Βαθμολογίας_ΠΟΒΕΣΑ_5035174.pdf

 

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρόσκλησης:02/2020/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(για τη θέση του Υπεύθυνου Πράξης):

  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού

κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"»

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047774

  ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

5047774_Πρόκληση_121_για_Υπ.ΠΡΑΞΗΣ_ΠΟΒΕΣΑ.pdf

5047774_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας.doc

5047774_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα.doc

5047774_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση.doc

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρόσκλησης 01/2020/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.))

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035174

 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

5035174_Πρόκληση_για_Υ.Ε._της_ΠΟΒΕΣΑ.pdf

5035174_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας.docx

5035174_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα.docx

5035174_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση.doc

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Νέα ενημέρωση για μετακινήσεις

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι εκτός των ατομικών επιχειρήσεων όπου η μετακίνηση γίνεται με χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α, για ΟΛΕΣ τις υπόλοιπες νομικής  μορφής εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. κλπ) η μετακίνηση των μελών υποχρεούται να γίνεται με βεβαίωση κυκλοφορίας μέσω Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

4138_20.doc

Μετακίνηση πολιτών από το Σάββατο 7/11/2020

Με βεβαίωση κίνησης θα γίνεται από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 π.μ. η μετακίνηση των πολιτών.

Συνημμένα  θα βρείτε το έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε για τις μετακινήσεις των εργαζομένων σας.

Σε κάθε μετακίνησή τους θα πρέπει να έχουν μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο καθώς επίσης και συμπληρωμένο το έντυπο, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

4137_20.doc

vevaiosi-kikloforias.doc

Νομοθεσία