Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Επιστολή για αναστολή συμβάσεων

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 4019/1-4-2020 ενημερωτικής επιστολής μας για την ένταξη του Κλάδου μας (με το γενικό Κ.Α.Δ. 43.29 και με τον τίτλο «Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις») στις ευεργετικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις μας, σας είχαμε επισημάνει ότι αφορά τον ένα Κ.Α.Δ. της κύριας δραστηριότητας, όποιον εσείς έχετε δηλώσει. Σε περεταίρω ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, σας ενημερώνουμε ότι εντάσσεται μόνο ο Κ.Α.Δ. τον οποίο είχατε δηλώσει έως την 20-3-2020. Περαιτέρω αλλαγές της δευτερεύουσας δραστηριότητας ως κύριας, δεν είναι αποδεκτή από το TAXIS. Μέσω της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. γίνεται προσπάθεια ένταξης και της δευτερεύουσας.

Συνάδελφοι,

Πέραν των ανωτέρω, μετά την ένταξη των 2 Κ.Α.Δ. του επαγγέλματος μας στις ευεργετικές διατάξεις και συνεπώς στο δικαίωμα της επιχείρησης να προβεί σε αναστολή συμβάσεων σε εργαζόμενους, από μερίδα Συναδέλφων δεχθήκαμε σχετικά ερωτήματα.

Σας εφιστούμε την προσοχή σας αλλά και σας υπενθυμίζουμε ότι: το επάγγελμα μας είναι δομημένο στον τομέα των τεχνικών ελέγχων (συντήρηση των ανελκυστήρων με μία ή δύο φορές μηνιαίως). Διέπεται από το ΦΕΚ 2604/2008 με την απαιτούμενη διοικητική πράξη της υποχρεωτικής άδειας συνεργείου συντήρησης, αποτελούμενη ως κινητό συνεργείο από 2 μέλη.

Συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα για την αναστολή σύμβασης εργασίας σε μέλος του κινητού συνεργείου και σε αντίθετη περίπτωση η διοικητική πράξη της άδειας συνεργείου πάραυτα παύει να ισχύει. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής εργασίας διότι δεν είναι δυνατόν νομοθετικά να πραγματοποιηθούν οι συντηρήσεις, όπως προβλέπεται υποχρεωτικά από το ΦΕΚ 2604/2008 (από διμελή συνεργεία). Σε τέτοια περίπτωση ο υπεύθυνος Συντηρητή πρέπει ή να υποβάλει παραίτηση στον οικείο Δήμο κάθε ανελκυστήρα ή αλλιώς αναλαμβάνει την ποινική και διοικητική ευθύνη απέναντι στο νόμο αλλά και στη διαχείριση  του κτηρίου. Επιπλέον σε περίπτωση οποιουδήποτε σοβαρού ή όχι συμβάντος ο υπεύθυνος Συντηρητής αναλαμβάνει και την αστική ευθύνη και σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει το Συντηρητή διότι αυτός παραβίασε το ΦΕΚ 2604/2008. Επιπλέον σας ενημερώνουμε για  τη νέα ανακοίνωση του υπουργείου, ότι εάν συλληφθεί εργαζόμενος ο οποίος είναι σε αναστολή μίσθωσης εργασίας, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 1.200€ στην επιχείρηση, πλέον των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων.

Κατά συνέπεια η προσπάθεια της Ομοσπονδία μας για την ένταξη του κλάδου μας στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αφορά την αναστολή συμβάσεων μόνο στο προσωπικό της οποιαδήποτε επιχείρησης πέραν των μελών των κινητών συνεργείων συντήρησης.

Νομοθεσία

 • ΦΕΚ 5229/Β΄/26-11-2020 «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

  Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 5229/Β΄/26-11-2020 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033 Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ».

  Εκτός από τις γενικές οδηγίες δώστε προσοχή στις σελίδες 42 και 43 που αναφέρονται στον Ανελκυστήρα.

  5229_Β_26_11_2020.pdf

   

   
 • ΦΕΚ 2760/Β΄/03-07-2019

  Σε συνέχεια των επίμονων ενεργειών της Ομοσπονδίας μας εκδόθηκε το ΦΕΚ 2760/Β΄/03-07-2019 με την απόφαση Αριθμ. 68781: Τροποποίηση της Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β΄2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.

  Με την απόφαση με αριθμ.68781 ανανεώνεται η ημερομηνία της προθεσμίας καταχώρησης ανελκυστήρων έως τις 31-12-2021. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης. 

  Διαβάστε το ΦΕΚ 2760_Β_03_07_2019.pdf