Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

01/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης» με MIS 5035174

Ανακοίνωση

Αθήνα, 05/05/2021
Αρ. Πρωτ.: .4241

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης» με MIS 5035174 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • ⦁ την υπ’ αριθμ. 4928/1068/Α3/15.09.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
    ⦁ την με αριθ. 878/Β3/181/09.02.2021 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Απόφαση Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
    ⦁ την από 20/04/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021) για τη στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 06/05/2021 μέχρι και την Παρασκευή 04/06/2021 και ώρα 15:00

5035174_Προσκλησης_ΟΕ_ΠΟΒΕΣΑ.pdf

5035174_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας.doc

5035174_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα.doc

5035174_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση.doc

5035174_Υπόδειγμα_Δ_Σύμβαση_Στελέχους_Οικ._Διχαείρισης.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Νομοθεσία

Τελευταία Νέα