Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

03/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση με κωδ. 03 - "Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης - Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου" της ομάδας έργου της Πράξης με MIS 5047774

Ανακοίνωση

Αθήνα, 05/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 4340

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών “έξυπνων κτιρίων”» με MIS 5047774 και λαμβάνοντας υπόψη:

⦁ την υπ’ αριθμ. 4688/1004/Α3/2.9.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την με αριθ. 582/Β3/107/28.01.2021 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020

⦁ την από 04/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για τη θέση με κωδ. 03- «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης - Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3/2021) για τη θέση με κωδ. 03- «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης - Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 06/10/2021 μέχρι και την Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 15:00

5047774__Πρόσκληση_Στελέχους_Διοικητικής_Υποστήριξης.pdf

5047774_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας_οκ.doc

5047774_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα_οκ.doc

5047774_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση_οκ.doc

5047774_Υπόδειγμα_Δ_Σύμβαση_ΣΕΟΧ.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Νομοθεσία