Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

04/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση με κωδ. 02 - Στέλεχος Δημοσιότητας της ομάδας έργου της Πράξης με MIS 5035174

Ανακοίνωση

Αθήνα, 18/10/2021

Αρ. Πρωτ.: 4355

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης» με MIS 5035174 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • την υπ’ αριθμ. 4928/1068/Α3/15.09.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την με αριθ. 878/Β3/181/09.02.2021 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  • την από 16/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για τη θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4/2021) για τη θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 19/10/2021 μέχρι και την Τρίτη 02/11/2021 και ώρα 15:00

5035174_Προσκλησης_Στελέχους_Δημοσιότητας_ΠΟΒΕΣΑ.pdf

5035174_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας-3.doc

5035174_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα-3.doc

5035174_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση-3.doc

5035174_Υπόδειγμα_Δ_Σύμβαση_Στ_Δημοσιότητας-ΠΟΒΕΣΑ.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Νομοθεσία