Σκοποί

Σκοποί της Ομοσπονδίας αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη και προστασία, η μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών.....

Σκοποί

Σκοποί της Ομοσπονδίας αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη και προστασία, η μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών.....