Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων
ΕΣΠΑ2024-04-30T18:22:50+03:00

ΕΣΠΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ με κωδ. ΟΠΣ: 5035174

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης και επισκευής-συντήρησης», με κωδ. ΟΠΣ: 5035174 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2020 ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα [...]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ με κωδ. ΟΠΣ: 5047774

«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών «έξυπνων κτιρίων», με κωδ. ΟΠΣ: 5047774 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2020 ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων [...]

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. 02/2023/ΠΟΒΕΣΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελούμενων

Αθήνα, 22.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 4790/23 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 02/2023/ΠΟΒΕΣΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  (με δ.τ. ΠΟΒΕΣΑ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης και επισκευής-συντήρησης», με [...]

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Αθήνα, 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 4780/23 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 02/2023/ΠΟΒΕΣΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  (με δ.τ. ΠΟΒΕΣΑ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης και επισκευής-συντήρησης», με [...]

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Πειραιώς 118, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54e-mail: povesa.povesa@gmail.comWebsite: https://povesa.grτηλ: 210 3470581   Αρ. Πρωτ.: 4758/2023 Αθήνα, 07/07/2023   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  (με δ.τ. ΠΟΒΕΣΑ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Πειραιώς 118, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54e-mail: povesa.povesa@gmail.comWebsite: https://povesa.grτηλ: 210 3470581   Αρ. Πρωτ.: 4717/2023 Αθήνα, 10/04/2023   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Πειραιώς 118, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54e-mail: povesa.povesa@gmail.comWebsite: https://povesa.grτηλ: 210 3470581   Αρ. Πρωτ.: 4717/2023 Αθήνα, 10/04/2023   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Πειραιώς 118, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54e-mail: povesa.povesa@gmail.comWebsite: https://povesa.grτηλ: 210 3470581   Αρ. Πρωτ.: 4714 Αθήνα, 06/04/2023   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Πειραιώς 118, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54e-mail: povesa.povesa@gmail.comWebsite: https://povesa.grτηλ: 210 3470581   Αρ. Πρωτ.: 4714 Αθήνα, 06/04/2023   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Της υπ’ αριθμ. 01/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. και με αριθμ. Πρωτ. 4699 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2023/Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.) ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (για τη θέση του Υπεύθυνου Πράξης)

Αθήνα, 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4700   Ανακοίνωση   Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών “έξυπνων κτιρίων”» με MIS 5047774 και λαμβάνοντας υπόψη: […]

Go to Top